Sứ mệnh - Tầm nhìn
Sứ mệnh
 
ColourHouse cung cấp một chương trình giáo dục toàn diện, chất lượng cao cho lứa tuổi mầm non. Nhằm chuẩn bị hành trang để các bé đạt được thành công ở cấp học cao hơn. ColourHouse giúp các bé phát huy khả năng thích ứng với môi trường xung quanh thông qua việc học trải nghiệm từ những tình huống thực tiễn trong cuộc sống.
 
 
Tầm nhìn
 
Trở thành một hệ thống uy tín về giáo dục toàn diện cho trẻ em cấp mần non, sẵn sàng hội nhập với nền giáo dục quốc tế nhưng mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.
 
ColorHouse sẽ luôn đáp ứng mong đợi của quý vị phụ huynh!
 
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ: 0914919738

Hỗ trợ: 0435576673