Trường mầm non colorhouse
Trường mầm non song ngữ ColorHouse - Thư tháng 4 năm 2014 gửi PHHS
Đội ngũ giáo viên Tốt nghiệp loại khá – giỏi từ trường CĐ MGTW: Yêu trẻ và giàu kinh nghiệm Đặc biệt thường xuyên được đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn Chương trình hoạt động bổ trợ Tiếng Anh với giáo trình Anh ngữ Popodoo trên bảng IT board 3 buổi/tuần Giáo viên bản ngữ 1 lần/tuần Bé được làm quen với máy tính qua chương trình vui học Kidsmart ...